POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.adwokaciwarszawa.com zwanych dalej „Użytkownikiem” lub „Użytkownikami”, zaś sama strona internetowa „Serwisem”
W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych Użytkowników, bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest adwokat Grzegorz Gałacki prowadzący Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Bielawska 36d lok. 37 tel. 505 712 690 e-mail biuro@galacki.com. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.


2. Zakres zbieranych danych
1. Serwis umożliwia kontaktowanie się Użytkownika z Administratorem i przekazanie mu jego danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.
2. Administrator gromadzi dane związane z aktywnością Użytkownika, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.


3. Źródło danych
1. Jeżeli Użytkownik kontaktował się z Administratorem, dane zostały udostępnione jemu bezpośrednio od niego.
2. Jeżeli dane Użytkownika zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak i opis sprawy w granicach udostępnionych przez tą osobę.

 
4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane Użytkownika mogą być przetwarzane w celu:
• analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie zgody Użytkownika i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
• wykonania umowy w zakresie świadczenia pomocy prawnej na podstawie ustawy o adwokaturze, dochodzenia roszczeń lub obrony własnych praw – (art. 6 ust 1 lit. b i art. 9 ust 2 lit.f RODO).

5. Prawo do wycofania zgody.
Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Użytkownikiem i dalsze prowadzenie jego spraw.

 
6. Obowiązek lub dobrowolność podania danych
1. Podanie danych przez Użytkownika w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.
2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej Użytkowników jest dobrowolne. Można skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.


7. Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych
Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo:
* żądać od Administratora wglądu do jego danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
* żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
* żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
* żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy dane są nieprawidłowe – może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych);
* wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do Naczelnej Rady Adwokackiej.


8. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być podmioty prowadzące hosting poczty elektronicznej, IT i księgowość, jak i dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich z listy umowy UE-USA Privacy Shield;

9. Czas przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.
Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analizy danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

10. Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii
Serwis umożliwia gromadzenie informacji o Użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu Użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji Użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji Użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu Użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.


Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi Użytkowników, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.
Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak Użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.


Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych ani innych celów za wyjątkiem wskazanych w niniejszej Polityce.

MISJĄ KANCELARII JEST SŁUŻYĆ POMOCĄ KLIENTOM WEDŁUG NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW PRAWNYCH I ETYCZNYCH

Adwokat WARSZAWA - Pomoc prawna w Warszawie

CZY POTRZEBUJĄ PAŃSTWO POMOCY PRAWNEJ - ADWOKAT WARSZAWA?

Zapraszamy do nawiązania kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Warszawie. W zakładce „kontakt” do Państwa dyspozycji pozostawiamy formularz kontaktowy, numer telefonu oraz adres e-mail. Podczas pierwszej rozmowy przedstawimy zasady przyszłej i ewentualnej współpracy.