Skazanie na karę ograniczenia wolności

Istotą i celem kary ograniczenia wolności jest wzbudzenie w skazanym woli kształtowania jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego. Innymi słowy, aby zrozumiał naganność swojego postępowania i w przyszłości nie popełniał kolejnych przestępstw. 

kara ograniczenia wolności

Na karę ograniczenia możesz zostać skazany, jeżeli za dany czyn ustawodawca przewiduje możliwość wymierzenia kary ograniczenia wolności wobec sprawcy czynu.

Pamiętaj, że jeżeli ustawa nie stanowi inaczej to kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej dwa lata.  Oznacza to, że sąd wymierzając karę ograniczenia wolności może ją orzec na okres od jednego miesiąca do maksymalnie dwóch lat. Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600) od 1 października 2023 r. nastąpi nowelizacja przepisu art. 34 k.k. (regulującego karę ograniczenia wolności) i zostanie dodany §1aa w następującym brzmieniu: „Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, a przestępstwo jest zagrożone zarówno karą ograniczenia wolności, jak i karą pozbawienia wolności, karę ograniczenia wolności wymierza się w wysokości nie niższej od:

  • 2 miesięcy – w przypadku czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku;
  • 3 miesięcy – w przypadku czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 2 lat;
  1. 4 miesięcy – w przypadku czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności przekraczającą 2 lata”.

Oznacza to, że jeżeli toczy się wobec postępowanie w przedmiocie popełnienia przestępstwa, np. niealimentacji (art. 209 §1 k.k.), a sprawa zakończy się w październiku 2023 r. sąd będzie musiał wymierzyć karę ograniczenia wolności w wysokości nie niższej niż 2 miesiące bowiem czyn ten jest zagrożony zarówno karą ograniczenia wolności oraz karą pozbawienia wolności do roku. W tej sytuacji „ustawa będzie stanowiła inaczej” (art. 34 §1aa pkt. 1 k.k.) i sąd nie będzie mógł zastosować zasad ogólnych i wymierzyć za przestępstwo niealimentacji kary ograniczenia wolności w wymiarze jednego miesiąca. 

 

Oznacza to, że jeżeli toczy się wobec postępowanie w przedmiocie popełnienia przestępstwa, np. niealimentacji (art. 209 §1 k.k.), a sprawa zakończy się w październiku 2023 r. sąd będzie musiał wymierzyć karę ograniczenia wolności w wysokości nie niższej niż 2 miesiące bowiem czyn ten jest zagrożony zarówno karą ograniczenia wolności oraz karą pozbawienia wolności do roku. W tej sytuacji „ustawa będzie stanowiła inaczej” (art. 34 §1aa pkt. 1 k.k.) i sąd nie będzie mógł zastosować zasad ogólnych i wymierzyć za przestępstwo niealimentacji kary ograniczenia wolności w wymiarze jednego miesiąca. 

 

Pamiętaj również, że kara ograniczenia wolności przyjmuje dwie formy i może polegać na:

  1. obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym;
  2. potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

Jeżeli w momencie skazania na karę ograniczenia wolności jesteś bezrobotny lub pracujesz na część etatu sąd najprawdopodobniej zobowiąże Cię do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym, bowiem potrącenie nie będzie spełniało ceków kary. Jeżeli nastąpiłaby sytuacja, że pracujesz na cały etat lub na zmiany czy też po 12 godzin dziennie, pamiętaj że możesz ubiegać się o zmianę formy wykonywania kary ograniczenia wolności z „odróbek” na potrącenie z wynagrodzenia.  Gdyby sąd nie wyraził jednak zgody na zmianę to możesz zwrócić się do sądu z wnioskiem o rozliczenie godzin pracy na cele społeczne w innych okresach niż miesięczny, a nawet o zmniejszenie liczby godzin w stosunku miesięcznym. 

W kwestiach „modyfikacji” orzeczonej kary ograniczenia wolności najlepiej udać się do adwokata i zasięgnąć pomocy profesjonalisty. Jesteśmy dla Ciebie dostępni pod numerem telefonu 505 121 997. 

Adwokat od spraw karnych

PRAKTYKA

MISJĄ KANCELARII JEST SŁUŻYĆ POMOCĄ KLIENTOM WEDŁUG NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW PRAWNYCH I ETYCZNYCH

Adwokat WARSZAWA - Pomoc prawna w Warszawie

CZY POTRZEBUJĄ PAŃSTWO POMOCY PRAWNEJ - ADWOKAT WARSZAWA?

Zapraszamy do nawiązania kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Warszawie. W zakładce „kontakt” do Państwa dyspozycji pozostawiamy formularz kontaktowy, numer telefonu oraz adres e-mail. Podczas pierwszej rozmowy przedstawimy zasady przyszłej i ewentualnej współpracy.