Prywatny akt oskarżenia, czyli jak szukać sprawiedliwości

Prokuratura nie wszczyna postępowania w każdej zgłoszonej przez pokrzywdzonego sprawie bowiem nie każde przestępstwo jest ścigane w trybie publicznoskargowym tzn. „zgłaszasz i prokuratura lub policja podejmie dalej czynności w Twojej sprawie z własnej inicjatywy”. Klienci naszej Kancelarii często pytają dlaczego w sprawie nie przeprowadzono żadnych czynności, i czy mogą coś jeszcze z tym zrobić. 

prywatny akt oskarzenia
Prywatny akt oskarżenia

Jeżeli Twoja sprawa dotyczyła przestępstwa:

  1. spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu – art. 157 § 2 k.k;
  2. nieumyślnego spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu – art. 157 § 1 k.k.;
  3. zniesławienia – art. 212 k.k.;
  4. zniewagi – art. 216 k.k. lub
  5. naruszenia nietykalności cielesnej – art. 217 k.k.
 

Możesz skierować do Sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko sprawcy czynu. W tym momencie zależy od Ciebie i Twojej decyzji, czy sprawca czynu zostanie ukarany.  Pamiętaj, że sam możesz zainicjować postępowanie. Możesz złożyć do właściwego Sądu prywatny akt oskarżenia ewentualnie zgłaszasz sprawę na policji, która złożoną skargę przekaże bezpośrednio właściwemu Sądowi. Prywatny akt oskarżenia musi zawierać dane pokrzywdzonego oraz oskarżonego, a także czyn jaki zarzucasz sprawcy.

Jako pokrzywdzony  możesz skorzystać z pomocy adwokata. Profesjonalny pełnomocnik pomoże Ci sporządzić prywatny akt oskarżenia, przeanalizuje sprawę i oceni materiał dowodowy oraz powie co może go stanowić w konkretnej sprawie. Adwokat zadba, aby w toku postępowania zostały podniesione wszelkie okoliczności dla Ciebie istotne. Jeśli oskarżony zostanie skazany Sąd zasądzi od niego również poniesione przez Ciebie koszty adwokackie. 

 

Pamiętaj także, że prywatny akt oskarżenia podlega opłacie 300 zł. 

PRAKTYKA

MISJĄ KANCELARII JEST SŁUŻYĆ POMOCĄ KLIENTOM WEDŁUG NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW PRAWNYCH I ETYCZNYCH

Adwokat WARSZAWA - Pomoc prawna w Warszawie

CZY POTRZEBUJĄ PAŃSTWO POMOCY PRAWNEJ - ADWOKAT WARSZAWA?

Zapraszamy do nawiązania kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Warszawie. W zakładce „kontakt” do Państwa dyspozycji pozostawiamy formularz kontaktowy, numer telefonu oraz adres e-mail. Podczas pierwszej rozmowy przedstawimy zasady przyszłej i ewentualnej współpracy.