„TA”, „sanki” – czyli kilka słów o tymczasowym aresztowaniu

tymczasowy areszt

W potocznym języku prawniczym często używa się określeń TA oraz sanki mając na myśli tymczasowe aresztowanie. Skrót TA to po prostu pierwsze litery od nazwy tymczasowe aresztowanie, z kolei nazwa „sanki” pochodzi od słowa „sankcja”.

Trzeba mieć na uwadze, że tymczasowe aresztowanie jest najbardziej dolegliwym ze wszystkich środków zapobiegawczych przewidzianych przez kodeks postępowania karnego. Jest to środek izolacyjny i wiąże się z pozbawieniem wolności podejrzanego. Najczęściej stosowany jest przy podejrzeniu o zbrodnie (np. zabójstwo czy też najcięższych występków (np. udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym).

Klienci przychodząc do Kancelarii pytają co robić, gdy bliska dla nich osoba została zatrzymana i przedstawiono jej zarzuty, a także najprawdopodobniej zostanie wobec niej zastosowany izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W takich sytuacjach najlepiej pomóc podejrzanemu poprzez udzielenie upoważnienia do obrony adwokatowi (tzw. pełnomocnictwo tymczasowe). Na podstawie takiego pełnomocnictwa obrońca może podejmować czynności, do których ustawa upoważnia obrońcę ustanowionego przez samego podejrzanego. O ustanowieniu obrońcy dla podejrzanego przez inną osobę zawiadamia się podejrzanego, który ma dwie możliwości bowiem może potwierdzić udzielone upoważnienie do obrony lub też może ustanowić innego obrońcę. Pełnomocnictwo tymczasowe wygasa, gdy podejrzany udzielił upoważnienia do obrony innemu adwokatowi.

Nie mając ustanowionego adwokata w sprawie podejrzani chcąc uniknąć „sanek” jak najszybciej przyznają się do zarzucanych im czynów. Jednakże przyznanie się do czynów oraz złożenie obszernych wyjaśnień nie daje gwarancji, że prokurator nie wystąpi do Sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Co robić jeżeli dostaniesz sanki? Po raz pierwszy postanowienie o tymczasowym aresztowaniu wydaje zawsze Sąd Rejonowy. Jeżeli dojdzie do zastosowania tymczasowego aresztowania pamiętaj, że na postanowienie Sądu Rejonowego przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego, który wydał postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia postanowienia o tymczasowym aresztowaniu- jeżeli strona była obecna przy ogłoszeniu- lub w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej decyzji.

W sprawach karnych najlepiej skorzystać z pomocy adwokata i to na jak najwcześniejszym etapie postępowania. Dlatego też nasza kancelaria jest dostępna całą dobę pod numerem 505 121 997.

PRAKTYKA

MISJĄ KANCELARII JEST SŁUŻYĆ POMOCĄ KLIENTOM WEDŁUG NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW PRAWNYCH I ETYCZNYCH

Adwokat WARSZAWA - Pomoc prawna w Warszawie

CZY POTRZEBUJĄ PAŃSTWO POMOCY PRAWNEJ - ADWOKAT WARSZAWA?

Zapraszamy do nawiązania kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Warszawie. W zakładce „kontakt” do Państwa dyspozycji pozostawiamy formularz kontaktowy, numer telefonu oraz adres e-mail. Podczas pierwszej rozmowy przedstawimy zasady przyszłej i ewentualnej współpracy.